Beleid

Beleid

Stichting Beeldenstorm en Stichting Grafisch Atelier Daglicht zijn per 1 januari 2017 gefuseerd. Statutair onder de naam Stichting Beeldenstorm maar we noemen ons Beeldenstorm/Daglicht. Beeldenstorm/Daglicht wil zich komende jaren profileren als een werk- en kenniscentrum waar materialen, technieken en kennis ingezet worden die passen bij de actuele, steeds veranderende wensen van de makers.

Stichting Beeldenstorm hanteert de principes van de Code Cultural Governance. De Stichting werkt volgens het Bestuur + directie model zoals vastgelegd in statuten en reglementen. De drie kernactiviteiten van governance worden als volgt uitgevoerd:

1. Besturen: door directie én bestuur
2. Toezicht houden: door bestuur op directie en bestuur onderling
3. Verantwoording afleggen:
-   intern door directie aan door bestuur en bestuur onderling
-   extern via jaarverslag

beloningsbeleid
Salarissen liggen onder het huidige concurrerende niveau en bestaan ​​uit lonen in 12 maandelijkse termijnen, vermeerderd met de wettelijke 8% vakantietoeslag. Stichting Beeldenstorm heeft geen regelingen voor incentives, noch een bonusbeleid. Dit geldt voor werknemers en bestuurders. Het bestuur werkt geheel onbezoldigd.

zie bij 'Downloads': 
-   Beleidsplan 
-   Jaarrekeningen
-   Jaarverslag

Terug